logo
1 2 3

1   Dobrodošli

Stalne promene na polju medicine i razvoj novih, kvalitetnih proizvoda koji zahtevaju intenzivnu promociju i marketinšku podršku, kao i posebni zahtevi zdravstvenog sistema, doveli su do osnivanja samostalne kompanije Medical Innovation d.o.o.

Kompanija Medical Innovation d.o.o. osnovana je 2003. godine u Beogradu sa namerom promocije i prodaje apsolutno inovativnih i visoko kvalitetnih medicinskih sredstava.

1 Vizija

1 Izgraditi kompaniju koja će biti uzor i drugima u pružanju usluga u oblasti zdravstvenog sistema Srbije, kompaniju u kojoj zaposleni razvijaju emocionalnu inteligenciju među sobom i dele svoju budućnost.

1   Misija

1 Da sa posebnim senzibilitetom i integritetom stvaramo inovativna rešenja u svakoj našoj aktivnosti kako bismo se približili potrebama pacijenata.

Da pratimo najnovija dostignuća na polju nauke i tehnologije sa ciljem ostvarenja i očuvanja uspešne saradnje sa drugim inovativnim kompanijama, da radimo u timovima koji se usuđuju da naprave promene.